Kodustatud siga on Eesti alal peetud umbes paartuhat aastat. Kohalikke lont- ja püstkõrvalisi maasigu, kes välimuselt sarnanesid metsseale. Neid karjatati söötidel ja jäätmaadel. Kehvades söötmis- ja pidamistingimustes ei olnud seakasvatus kuigi edukas.

Eesti iseseisvuse esimesel aastakümnel toimus intensiivne organiseerimis- ja selgitustöö seakasvatuse arendamiseks. Teisel aastakümnel rajati katseasutusi ja korraldati oma maa vajadustele vastavat seakasvatusalast uurimistööd. Kujunes rahvuslik seakasvatusteadlaste koolkond.

Kahe maailmasõja vahelisel perioodil arenes Eesti seakasvatus intensiivselt. Eestis oli suur hulk talupidajaid-seakasvatajaid, kellel oli huvi ja entusiasmi seakasvatust edendada. Juhtiv osa oli Eesti Seakasvatajate Seltsil oma organiseeriva ja selgitava tegevusega.
www.tonismatsi.eu